Η I-SOLB Ι.Κ.Ε. είναι μία “πρωτοπόρα” εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων και καινοτόμων λύσεων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Δραστηριοποιείται κυρίως με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου Δημόσιου αλλά και Ιδιωτικού Τομέα.

Ως “Εξειδικευμένοι Συνεργάτες” του ομίλου Alfaware Πληροφορική, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης των δημοσιονομικών λειτουργιών τους.

Οι τομείς δραστηριότητας της I-SOLB Ι.Κ.Ε., πάνω στους οποίους έγκειται η άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη, η συνεχής ενημέρωση του για τις εξελίξεις και η εισαγωγή καινοτομιών είναι οι:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και έρευνας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης δημοσιονομικών λειτουργιών για φορείς του δημοσίου.
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου, Πολυμέσων, Graphic Design, Κατασκευής Ιστοσελίδων
  • Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών και Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
  • Υπηρεσίες Ποιοτικού Ελέγχου Εφαρμογών

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αποτελεί κύριο μέλημα μας, το οποίο σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές στην δομή τους και εισάγοντας νέες δεξιότητες, θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών και θα λειτουργήσει ως καταλύτης ανάμεσα σε Οργανισμό, Στόχο, και Στρατηγική έτσι ώστε να υπάρξει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Φιλοσοφία της I-SOLB Ι.Κ.Ε. είναι η προώθηση καινοτόμων, ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής τεχνολογίας, με κύριο μέλημα την ικανοποίηση των πελατών, τόσο στην ολοκλήρωση-υλοποίηση των λύσεων αυτών όσο και στην ποιότητα τους.


screen tagSupport