Υπηρεσίες

Συμβουλευτική

Καινοτόμες, ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας για την εξασφάλιση της μέγιστης απόδοσης, της ορθής διακυβέρνησης και της ανάπτυξης των Ν.Π.

 

Read More

Υποστήριξη Πελατών

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες και Αξιοποίηση  των  Τ.Π.Ε.  σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· καταλύτες για την υποστήριξη των πελατών μας. 

Read More

Κατασκευή Site

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Συντονισμού όλων των Πτυχών για την  Κατασκευή μιας Έξυπνης, Εύχρηστης και Λειτουργικής Ιστοσελίδας.

Read More

Τελευταία Νέα

Προϊόντα

Δημοσιονομικές Εφαρμογές

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Ειδικού Ενδιαφέροντος

Mobile Λύσεις

screen tagSupport