Υπηρεσίες

Συμβουλευτική

Καινοτόμες, ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας για την εξασφάλιση της μέγιστης απόδοσης, της ορθής διακυβέρνησης και της ανάπτυξης των Ν.Π.

 

Υποστήριξη Πελατών

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες και Αξιοποίηση  των  Τ.Π.Ε.  σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· καταλύτες για την υποστήριξη των πελατών μας. 

Κατασκευή Site

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Συντονισμού όλων των Πτυχών για την  Κατασκευή μιας Έξυπνης, Εύχρηστης και Λειτουργικής Ιστοσελίδας.

Υπόδειξη του Ελ.Συν. για τήρηση προθεσμιών έκδοσης & εξόφλησης ΧΕΠ

Με τις υπ’ αριθμ. 234 και 235/2019 πράξεις του Κλιμακίου Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Σ

Read More

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Δημοσίου 2020

Δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου 2019 η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231 με θέμα: «Ε

Read More

Ενσωμάτωση του σχεδίου Π/Y έτους 2020 των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ

Κοινοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τ

Read More

Oδηγίες Kατάρτισης Αναφορών Κόμβου για Ν.Π.Ι.Δ.

Δημοσιεύτηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 110 με θέμα: Οδηγίες κατάρτισης α

Read More

Κατάρτιση Ψηφιακού Οργανογράμματος για ΟΤΑ-Ν.Π.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/οικ.3

Read More

Προεργασία προγραμματισμού προσλήψεων για το 2020

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε στις 31 Οκτωβρίου του 2019 την με αριθμ. πρωτ.: 76784 οδηγία π

Read More

“Εξειδικευμένος Συνεργάτης” του ομίλου Alfaware Πληροφορική

. Στις 14/1/2019 ολοκληρώθηκε η συνεργασία της εταιρείας μας με τον όμιλο Alfaware Πληροφορική.

Read More
screen tagSupport